Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nieuwbouw

Ruimte voor subtitel

Beheersing van kwaliteit

Nieuwbouw van gebouwen is vaak aan een strak tijdschema gebonden.
Onze organisatie heeft zich daarop ingesteld door veel te investeren in beheersing van kwaliteit van het uitvoeringsproces.

Capaciteit gewaarborgd

Door de samenwerking binnen NDA is capaciteit gewaarborgd. Bij dreigende ondercapaciteit bij een van de aangesloten bedrijven kan waarnodig direct capaciteit worden ingezet van een van de overige deelnemers. De gezamenlijke inspanningen op het gebied van kwaliteit en procesbeheersing borgen de met de opdrachtgever afgesproken kwaliteit.

Concurrentiepositie

De concurrentiepositie van onze organisatie stoelt in sterke mate op procesbeheersing. Het is een bewuste filosofie concurrentiekracht niet via de inzet van goedkope materialen of het marginaliseren van de uitvoering te verkrijgen maar door optimalisatie in organisatie, voorbereiding en uitvoering.