Image Image Image Image Image Image Image Image Image

MVO-profiel

Voormolen Dakbedekkingen BV is sinds jaar en dag al een onderneming die zich op een natuurlijke manier bewust is dat zijn invloed van handelen op de verschillende stakholders waarmee wij samenwerken. Kort gezegd is “maatschappelijk verantwoord ondernemen” volgens ons niet meer dan je vak uitoefenen met respect voor één ieder.

Bij al onze keuzes maken staan wij dan ook ook stil bij wat dit voor invloed heef op de 3 kernbegrippen People, Planet en Profit om hierin een balans te vinden. Daarnaast hebben we een hoop keuzes geborgd middels ons kwaliteitsmanament systeem (ISO 9001) en ons milieuzorgsysteem (ISO 14001)
PPP
People
Wij trachten ons er bij elke beslissing ons ervan bewust te zijn wat dit betekent voor het welzijn van onze medewerkers binnen de onderneming, maar ook van de maatschapij in het algeheel. Wij zijn er dan ook ook op gefocust om een zo’n ideaal mogelijk omgeving te creeren voor één ieder.

Wij proberen een zo duurzaam mogelijk personeelsbeleid te faciliteren. Dit houdt voor ons in een zo gaevarieerd mogelijk personeelsbestand met daarin een balans in leeftijd, sexe, opleiding en ervaring. Ook trachten wij arbeid af te stemmen op de levensfase van de medewerker. Daarnaast stimuleren wij op een actieve manier ervaring/kennisoverdracht tussen oud en jong maar ook tussen jong en oud. Wij hebben met iedere meedewerker een indivudueel scholingsplan opgesteld dat jaarlijks geevalueërd wordt. Wij respecteren altijd de geldende CAO afspraken en daar waar mogelijk passen wij maatwerk/secundaire arbeidsvoorwaarden toe. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is onze service-afdeling. Hierin kunnen we onze oudere ervaren medewerkers aan het werk houden als ze de behoefte krijgen fysiek een stapje terug te doen. Deze monteur wordt op zijn beurt vergezeld van een jongere medewerker zonder ervaring die prima in staat is een gedeelte van de fysieke arbeid voor zijn rekening te nemen maar ook gelijk een schat aan ervaring opdoet voor het vervolg van zijn carrière.

Los van bovenstaande zijn wij sponsor bij diverse verenigingen en instanties waarin onze stakeholders actief zijn. Ook vinden we het belangrijk dat we hulp bieden aan maatschappelijke initiatieven voor verschillende doelgroepen waarbei wij jaarlijks schenkingen verzorgen. Enkele voorbeelden zijn Roparun, Kika, en Hospice Nieuwerkerk aan den IJssel Alpes du zes.

Wij zijn actief bezig met Social Return. Een aantal klanten verplichten ons een gedeelte van de omzet die wij bij hun maken in te zetten tegen langdurige werkeloosheid. In het kader van Social Return werken we intensief samen met opleidingsinstituut Tectum en Leerwerkloket. Als gerenomeerd stagebedrijf voor zowel uitvoerende als administratieve stages, hecht Voormolen Dakbedekkingen B.V. veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige stageplekken.

Planet
De laatste jaren zijn we ons steeds meer bewust gaan worden van de impact welke ons beleid heeft op onze milieu en leefomgeving. Wij hebben daarin in technische zin een fikse inhaalslag gemaakt en zijn betrokken geweest bij diverse “groene” ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij een milieuzorgsysteem (ISO 14001) opgezet waarin we onder andere de volgende doelen bereikt hebben:

Al het afval wordt gescheiden aangeboden aan de afvalverwerker. Indien dit niet mogelijk is maken wij hierover afspraken met onze afvalverwerker zodat zij het afval gescheiden verwerken. Een ander intitiatief wat hierop aansluit is stichting Roof2Roof. Samen met hen zetten we ons in om verouderde, bitumineuze daken op duurzame wijze te recyclen. De aanpak van Roof2Roof sluit aan bij het Cradle-to-Cradle concept waarin afval niet bestaat en producten zo worden ontwikkeld dat ze gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. Door deze samenwerking ontvangt zowel Voormolen Dakbedekkingen alsook de opdrachtgever een eervol dakpaspoort en een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) certificaat.

Een voorbeeld hiervan is de renovatie van de Scheepsbouwloods op het oude RDM terrein die wij onlangs uitgevoerd hebben. Middels recycling van de bestaande dakbedekking, welke gescheiden is afgevoerd (circa 105.400 kg), hebben we onder andere Co2 besparing kunnen realiseren van 6640 kg CO2.

Onze wagenpark is de laatste jaren omgevormd naar een duurzame vloot. Wij hebben als eerste stap de leasecontracten voor een langere periode verlengd, maar ook is er bij aangaan van nieuwe contracten gelet op het energielabel en het verbruik. Op dit moment zijn we aan het “testen” met een elektriche auto. Wij proberen ons wagenpark zo efficiente mogenlijk te beheren door rekening te houden met routes en eventueel te carpoolen.

Wij hebben al ons buitenpersoneel voorzien van een gasdrukreduceer ventiel. Hierdoor hebben wij aanzienlijke gasbesparingen kunnen realiseren.

Wij hebben de intentie papier zo veel mogenlijk te verbannen uit onze organisatie. Al het papier wat gebruikt wordt is afkomstig uit duurzame bron.

Wij adviseren iedere klant een zo,n duurzaam mogelijke bewuste keuze te maken. Direct al in de offerte/adviesfase nemen wij hierin het initiatief richting de klant. Wij informeren onze klant wat de inpact is van zijn keuze op mens, milieu en omgeving.

Profit
Voormolen Dakbedekkingen is een onderneming met een winstoogmerk. Voor ons is“winst” niet alleen een “zak met geld” die je aan het einde van het jaar over houd. Positieve economische resultaten van onze bedrijfsactiviteiten zijn enerzijds belangerijk om onze aandeelhouders tevreden te stemmen. Maar met deze “zak met geld creeren we ook mogelijkheden om maatschapelijk verantwoorde inversteringen te doen, onze werknemers te voorzien van salaris en mogelijkheden om zich verder te ontplooien en deze op langer termijn vol te houden.

Ons beleid is er op gericht lokale ondernemers (regio Zuid Holland) te ondersteunen en mee te laten profiteren van ons succes. Door samen te werken met deze ondernemers kunnen wij gebruikmaken van hun expertise.

De laatste jaren zijn wij druk doende met het maken van vaste afspraken met diverse woningcoörporaties om continuïteit voor alle stakeholders te garanderen. Wij hebben met een aantal woningcoorporaties afspraken vastgelegd middels een prestatieovereenkomst. In deze prestatieovereenkomsten is tot in detail omschreven wat er van ons maar ook van de hen verwacht wordt en wat de einddoelen zijn. In onze meest recente overeenkomst is zelfs opgenomen dat wij een besparing gaan realiseren op het dakonderhoud. Indieden wij deze besparing weten te realiseren zit hieraan ook voor ons een financieel voordeel. Ook is er afgesproken wat wij mogen verdienen aan een project.Daarop hebben we gezamenlijk een prijsblad opgesteld en zullen wij jaarlijks compleet inzicht geven aan de financiele kant van de uitgevoerde projecten. En op basis hiervan worden de prijzen jaarlijks aangepast.
Zoals u ziet hebben wij er in ruil voor continuiteit geen problemen mee compleet transparant werken.

Wij zijn ons de afgelopen jaren steeds bewuster geworden van ons MVO-profiel. De sleutelwoorden voor de komende jaren zijn duurzaamheid, continuiteit en transparantie]. Wij hopen dat wij dat gezamenlijk met u kunnen gaan/blijven doen zodat we gezamenlijk het verschil kunen gaan maken in de toekomst.