Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Over NDA

NDA; een begrip in bouwend, ontwikkelend en gebouw bezittend Nederland. Een coöperatief samenwerkingsverband van gerenommeerde dakdekkersbedrijven. Landelijk dekkend, veelzijdig en compleet.
NDA heeft de afgelopen jaren vele vernieuwende activiteiten in de markt gezet. Daarmee wordt de voortrekkersfunctie van de organisatie onderstreept. NDA staat voor een duurzame en betrouwbare partner van advies, uitvoering en nazorg voor het platte dak.

De deelnemers in NDA bieden deze concepten met succes bij hun opdrachtgevers aan. Sinds 1981 zijn deze bedrijven verbonden in NDA en in Nederland uitgegroeid tot een toonaangevende deskundige op het gebied van platte en licht hellende daken, gebruiksdaken, groendaken, energiedaken en daken, die worden gemaakt volgens de principes van het NDA Duurzaam Dak Concept.
Onze deskundigheid strekt zich intussen uit tot alle thema’s binnen dat vakgebied: van de aanleg van begroende daken tot de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen op het dak en van professioneel onderhoud tot kennisoverdracht.
Hetzelfde proces- en zorgmanagementsysteem

ndalogo

Onze organisatie kent een (geografisch dekkende) spreiding over geheel Nederland. Die structuur wordt zorgvuldig in stand gehouden. Alle deelnemende bedrijven werken met hetzelfde proces­ en zorgmanagementsysteem. Dat maakt de NDA een aantrekkelijke partner voor partijen die hun vastgoed in heel Nederland volgens identieke, hoogwaardige normen wensen te laten realiseren, onderhouden en beheren.
NDA­bedrijven werken onder andere voor gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, vastgoedondernemingen, woningcorporaties, institutionele beleggers, vastgoedeigenaren en bouwondernemers.
Duurzaamheidsconcepten

De NDA­ bedrijven hebben in Nederland als eersten het principe van de duurzaamheid op het dak gebracht. Aanleg, renovatie, demontage, begroening, veiligheid, onderhoud en advisering werden eind vorige eeuw al getoetst aan duurzaamheidsideeën. Dat proces is nu niet meer te stuiten. De NDA­bedrijven lopen daarin nog altijd voorop.
De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) bestaat uit zelfstandige dakdekkersbedrijven, die gezamenlijk een marktaandeel van 15% hebben. Vanwege die forse schaalgrootte is de NDA in staat te investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken en nieuwe kennis. Zo zijn de Dakbehoud Nederland­formule en het NDA Energiedak® gezamenlijk tot stand gekomen.
Daardoor kunnen NDA­ bedrijven de verantwoording nemen voor alle processen op het dak: vanaf vroegtijdige advisering tot het definitieve ontwerp, vanaf de eerste geplaatste meter tot en met de oplevering. Ook de ontmanteling en volledige recycling van een dak is vertrouwd werk voor de NDA­bedrijven. Het gemak van kennis, ervaring, advies en uitvoering over het platte dak verenigd bij één deskundige!
De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) heeft de afgelopen jaren vele vernieuwende activiteiten in de markt gezet. Daarmee wordt de voortrekkersfunctie van de organisatie onderstreept. De NDA­ leden bieden deze concepten met succes bij hun opdrachtgevers aan.

Enkele van die concepten zijn:
Het Dak/Informatie- en Adviescentrum
Het NDA Duurzaam Dak Concept
het NDA Energiedak®
Dakbehoud Nederland
het Duurzaam Collectief!