Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Renovatie

Bij renovatie is veel kennis nodig over bestaande constructies en gebruikte materialen. Door het delen van kennis over de materialen, ontwikkelingen en uitvoeringsaspecten is onze organisatie beter in staat om renovatiewerk kundig uit te voeren.

Renovatie is per definitie complexer dan nieuwbouw. Daarom hebben wij in het verleden op grote schaal geïnvesteerd in kennis en procesbeheersing.

Daardoor zijn wij te allen tijde in staat om met hun deskundigheid en ervaring een opdracht planmatig en gericht op het beoogde resultaat uit te voeren. Dat biedt de opdrachtgever de zekerheid van kwaliteit.