Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Schiecentrale Rotterdam

Dakrenovatie

In opdracht van de Gemeente Rotterdam hebben 

wij een deel het dak van de Schiecentrale aan de Lloydstraat 5 vervangen.

Het dak word veel belopen waardoor de dakbedekking veel mechanische schades bevatte.Daarnaast zat onder het huidge dak nog een oud dak die mastiek-lekkages veroorzaakte in de technische ruimte.

Wij hebben er hier in overleg met de opdrachtgever voor gekozen het complete dak te verwijderen. Vervolgens hebben we een nieuwe bitumineuze dakbaan dampremmer aangebracht. Hierna is er een hoogwaardige PIR isolatie aangebracht. Vervolgens hebben wij het dak waterdicht afgewerkt met een mechanisch bevestigde eenzijdig gebitumineerde polyestermat (460P60) en een toplaag van gemineraliseerde APP gemodificeerde glasvlies + polyestercombinatie (470k24).

Ook zijn er diverse aanvullende bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Onder de bestaande luchtbehandelingskasten zijn nieuwe ondersteuningen aangebracht. Tevens hebben wij al het bestaande loodwerk opnieuw aangebracht.

Renovatie

Bij renovatie is veel kennis nodig over bestaande constructies en gebruikte materialen. Door het delen van kennis over de materialen, ontwikkelingen en uitvoeringsaspecten is onze organisatie beter in staat om renovatiewerk kundig uit te voeren.

Meer over renovatie