Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2016 februari

09 feb

By

Havensteder kiest voor specialisten op het dak!!

9 februari 2016 | By |

Stichting Havensteder heeft eind vorig jaar een dakcontract voor onbepaalde tijd afgesloten met drie dakbedekkingsbedrijven: Voormolen Dakbedekkingen, Rosmalen Dakbedekkingen en Consolidated Nederland. De drie dakpartners gaan nauw samenwerken en zijn verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het dak: van reparaties van lekkages tot en met de complete renovatie van daken.

Het dakcontract is op 8 december 2015 ondertekend door de betrokken partijen. Henk Hartman en Remco van Wingerden, respectievelijk Teamleider Inkoop en Inkoper bij Havensteder, zijn bij de Rotterdamse woningstichting verantwoordelijk voor het inkooptraject.

‘Als Havensteder zitten we in een omslagfase’, zegt Van Wingerden. ‘Voorheen hadden we het gebouwonderhoud ondergebracht bij één aannemer, maar we willen het onderhoud nu meer organiseren op bouwsegment. Daarom zoeken we voor het onderhoud aan gevels, installaties en daken naar échte specialisten. Met Consolidated Nederland, Rosmalen Dakbedekkingen en Voormolen Dakbedekkingen hebben we die nu gevonden voor het dak.’

Van dagelijks onderhoud tot planmatig onderhoud
In het dakcontract staat dat de drie dakpartners elk een eigen gebied toegewezen krijgen waarbinnen zij verantwoordelijk zijn voor al het dagelijks en planmatig onderhoud. ‘Echt alles wat direct gerelateerd is aan het dak, ligt bij de dakpartners’, zegt Hartman. ‘Ook schoorsteenvegen, reinigen van goten en bliksembeveiliging horen daarbij. Verder hebben we met de dakpartners een veiligheidsprotocol opgesteld, zodat iedereen, ook onze medewerkers, weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot toetreding van het dak.’

Ambitieuze doelstellingen
‘Inzet van deze samenwerking is dat we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze daken, zodat we de kwaliteit kunnen verhogen om de levensduur van de daken te verlengen. Dit moet leiden tot minder storingen en daarmee een hogere klanttevredenheid. Verder hebben we de ambitie uitgesproken om meer duurzame oplossingen op het dak toe te passen. Om deze doelen te bereiken worden de prestaties van de dakpartners ieder jaar gemeten. Dat gebeurt aan de hand van een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) die in het contract zijn opgenomen.’

Nulmetingen invoeren in Dakota
‘Belangrijk is nu dat inzichtelijk gemaakt wordt wat de conditie is van elk dak’, gaat Van Wingerden verder. ‘Eind 2015 zijn de dakpartners begonnen met nulmetingen. De ambitie is om alle 1.600 complexen die wij in bezit hebben, eind 2016 in kaart te hebben gebracht.’ Hartman: ‘Alle informatie wordt verzameld en opgeslagen in een dakmanagementsysteem.

Transparant verdienmodel
De dakpartners voeren alle werkzaamheden uit tegen vaste eenheidsprijzen. Ook wat betreft de verdiensten zijn transparante afspraken gemaakt. ‘Er is een bruto-marge bepaald, zegt Van Wingerden. ‘Indien de dakpartner meer verdient dan vooraf afgesproken, wordt het meerdere via een staffel met Havensteder verdeeld.’

Goede ervaringen
De drie dakpartners zijn geen onbekenden voor Havensteder. Van Wingerden: ‘In 2013 zijn we met deze partijen in zee gegaan voor de uitvoering van planmatig onderhoud op basis van vaste eenheidsprijzen. Door onze goede ervaringen en de ambitie om het dakonderhoud verder te optimaliseren, hebben we ervoor gekozen om de samenwerking verder uit te breiden.’