Image Image Image Image Image Image Image Image Image

17 jul

By

Trivire tekent voor ‘complete dakstrategie’

17 juli 2015 | By |

Woningcorporatie Trivire (14.000 woningen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) heeft een samenwerkingsovereenkomst over het onderhoud van al haar daken gesloten met de dakdekkingsbedrijven Consolidated Nederland en Voormolen Dakbedekkingen.

De drie partijen kwamen na een half jaar onderhandelen tot een overeenkomst. Daarin zijn in een plan van aanpak  alle werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden omschreven en zijn een aantal doelstellingen en KPI’s vastgesteld. Binnen deze doelstellingen wordt actief gestuurd op klanttevredenheid en op besparing van kosten.

Prestatiecontract 
De afspraken  zijn gebaseerd op het principe van resultaatgericht samenwerken: hierbij staan de kwaliteit en het resultaat van de werkzaamheden centraal. Voormolen en Consolidated dragen nu ieder verantwoordelijkheid voor al het dakonderhoud binnen een bepaald gebied: van de reparatie van een eenvoudige daklekkage tot en met het uitvoeren van een complete dakrenovatie.

Complete dakstrategie
De samenwerking is gestart met het uitvoeren van een nulmeting op een deel van het bezit van Trivire. De focus lag daarbij op de complexen die de komende jaren volgens de meerjaren onderhoudsbegroting aan aanpak toe waren. Ieder jaar wordt een deel van het bezit van Trivire in beeld gebracht. De afspraak is dat Consolidated en Voormolen binnen drie jaar een complete dakstrategie ontwikkeld hebben. In het dakteam-overleg wordt op regelmatige basis de samenwerking geëvalueerd, worden keuzes gemaakt en verbeteringen in de processen rondom dakonderhoud aangedragen.

Dak-app
Voor de nulmeting gebruiken Consolidated en Voormolen de Dak-app, een iPad-applicatie ontwikkeld door Consolidated. De gegevens van het dak worden in de Dak-app opgevoerd, net als alle andere onderhoudsactiviteiten zoals reparatie van daklekkages en reinigend dakonderhoud. Al deze gegevens zijn vervolgens zichtbaar in Dakota. Het online platform biedt zo een actueel beeld van de kwaliteit van het dakenbezit en biedt overzicht door diverse rapportagemogelijkheden, zoals onderhoudsverslagen en een meerjarenonderhoudsbegroting. Consolidated en Voormolen analyseren de data en adviseren actief op welk moment welke maatregelen noodzakelijk zijn.